Εβδομάδα Σεβασμού στη Γέννα 2013

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας θα συμμετάσχει και φέτος ενεργά, με δραστηριότητες και υπηρεσίες βοηθών μητρότητας, στη Διεθνή Εβδομάδα για τον Σεβασμό στη Γέννα (International Week for Respecting Childbirth IWRC), 20-27 Μαΐου 2013.

Παρακάτω θα βρείτε τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από μέλη του συλλόγου μας.

Πατήστε εδώ