Πιο αναλυτικά:

 

Τόπος διεξαγωγής Αθήνα

-          Σεμινάριο Περιγεννητικής Αγωγής: 14 -15/2/2015 (2ήμερο)

Ώρες: 10:00 – 18:00

 

Τόπος διεξαγωγής Αθήνα

-          Σεμινάριο Βοηθών Μητρότητας: 20 -22/3/2015 (3ήμερο)

Ώρες: 09:30 – 18:30

 

Τόπος διεξαγωγής Κρήτη

-          Σεμινάριο Βοηθών Μητρότητας: 24 - 26/4/2015 (3ήμερο)

Ώρες: 09:30 – 18:30

 

Τόπος διεξαγωγής Θεσσαλονίκη

-          Σεμινάριο Βοηθών Μητρότητας: 26 - 28/6/2015 (3ήμερο)

Ώρες: 09:30 – 18:30

 

 

 

  • Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας θα καλύψει όλη την περιγεννητική περίοδο (εγκυμοσύνη, τοκετό, λοχεία), με εργαλεία από τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, καθώς και βιωματικές ασκήσεις, ανταλλαγή εμπειριών, γραπτές εργασίες και πρακτική εξάσκηση. Με την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχουσες θα είναι ικανές να εξασκούν το επάγγελμα της βοηθού μητρότητας με υπευθυνότητα, γνώση, ακεραιότητα και διάθεση για συνεχή μάθηση. Με την ολοκλήρωση των κριτηρίων πιστοποίησης θα είστε σε θέση να εγγραφείτε ως τακτικό μέλος στο Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας και να αποτελείτε μέλος ενός δικτύου επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας.

 

  • Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος βρίσκεται στο ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από βοηθούς μητρότητας προς βοηθούς μητρότητας. Εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, σκοπός και όραμά μας είναι, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα δυνατό δίκτυο ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης, αφύπνισης, και συνεχούς επιμόρφωσης, τόσο για τις βοηθούς μητρότητας που

 

τώρα μόλις αναδεικνύονται στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για τις οικογένειες που χρειάζονται τη στήριξη και τις υπηρεσίες μας!

 

  • Σε ποιους απευθύνεται:

• σε οποιαδήποτε γυναίκα ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας – δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία ή προηγούμενη εμπειρία. Παρόλα αυτά, η εμπειρία μητρότητας είναι προτιμητέα

• σε βοηθούς μητρότητας λοχείας ή τοκετού που θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση και για τις δύο περιόδους της περιγεννητικής φροντίδας

• σε βοηθούς μητρότητας λοχείας και τοκετού που θέλουν να διευρύνουν, να ανανεώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

 

Στον ιστότοπο www.mitrotita.org μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από το Σύλλογό μας.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου ή πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα διαδικαστικά των σεμιναρίων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Email: training@mitrotita.org ή στο τηλέφωνο 210 9823257.

 

Με εκτίμηση,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας