Σεμινάρια

Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βοηθών Μητρότητας 2015

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός θα ξεκινήσει νέο κύκλο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης που έχει οριστεί από το Σύλλογο.