Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας & Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου

 

Σύνοψη

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, για να αναβαθμίσει το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, και για να καλύψει την κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για την προστασία του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας, των ίδιων των βοηθών μητρότητας, καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες μιας βοηθού μητρότητας, έχει θέσει/ συντάξει διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς και βασική διδακτέα ύλη για κάθε ενδιαφερόμενη/ο σχετικά με την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας. Απώτερος σκοπός μας είναι οι διαδικασίες αυτές, που συντάχθηκαν σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., να βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους να θέσει δίκαιους και ενημερωμένους κανονισμούς και νόμους.

 

Διαδικασία αναγνώρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με βοηθούς μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας

Εκπαιδευτικά προγράμματα που πληρούν μέρος ή όλη τη βασική διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας μπορούν να προωθούνται από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Οι εκπαιδεύτριες/ές των προγραμμάτων έχουν δύο επιλογές:

  1. 1.Να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανεξάρτητα και να τα προωθούν, αν επιθυμούν, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας (λίστα επικοινωνίας βοηθών μητρότητας για τα εγγεγραμμένα μέλη-βοηθούς μητρότητας και ανοιχτή ομάδα βοηθών μητρότητας στο Facebook) ή
  2. 2.Να κάνουν αίτηση ώστε να οργανωθεί το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, ώστε να προωθηθεί άμεσα από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια διαδικασία για τη συνεργασία εκπαιδευτριών/ών και Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας:

 

α. Εξέταση της θεματολογίας του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεμιναρίου από το Δ.Σ. και την Εκπαιδευτική Επιτροπή

β.  Εξέταση της καταλληλότητας της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών για το συγκεκριμένο σεμινάριο (πιστοποιήσεις, εμπειρία, προσέγγιση, κ.ά) από το Δ.Σ. και την Εκπαιδευτική Επιτροπή

γ. Αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχουσες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που γίνονται υπό την αιγίδα του Συλλόγου πρέπει να εγγράφονται ως μέλη του συλλόγου για το έτος που γίνεται το σεμινάριο.

δ. Δημιουργία συμφωνητικού συνεργασίας σχετικά με την αμοιβή της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών από τον Σύλλογο. Η συνεργασία σχετικά με τα οικονομικά πρέπει να βασίζεται σε προσυμφωνημένο ποσό μεταξύ των δύο μερών (της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών και του Συλλόγου) και να ακολουθεί το τρέχον φορολογικό πλαίσιο, με τα ανάλογα παραστατικά και κρατήσεις.

ε. Εφόσον αποφασιστεί συνεργασία μεταξύ Συλλόγου και εκπαιδεύτριας, και ανάλογα με το αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί ολοκληρωτικά ή εν μέρει τις προϋποθέσεις για αναγνώριση, θα αναγράφεται στην ανακοίνωση που θα σταλεί από τον Σύλλογο ότι «Το σεμινάριο καλύπτει εν μέρει/ πλήρως τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση βοηθού μητρότητας όσον αφορά [αναγράφεται π.χ. η περιγεννητική αγωγή/ο θηλασμός/το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας ή άλλοι σχετικοί τομείς]».

 

Ισχύουσες διαδικασίες και αναθεωρήσεις

 

Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών, διαφάνειας διαδικασιών και παρακολούθησης των τελευταίων κάθε φορά εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης των βοηθών μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και η Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν τακτικά τα παραπάνω κείμενα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Συλλόγου ώστε να είστε ενήμερες/οι για τις ισχύουσες διαδικασίες εκπαίδευσης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των βοηθών μητρότητας στην Ελλάδα.