Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας & Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου

 

Σύνοψη

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, για να αναβαθμίσει το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, και για να καλύψει την κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για την προστασία του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας, των ίδιων των βοηθών μητρότητας, καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες μιας βοηθού μητρότητας, έχει θέσει/ συντάξει διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς και βασική διδακτέα ύλη για κάθε ενδιαφερόμενη/ο σχετικά με την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας. Απώτερος σκοπός μας είναι οι διαδικασίες αυτές, που συντάχθηκαν σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., να βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους να θέσει δίκαιους και ενημερωμένους κανονισμούς και νόμους.

 

Διαδικασία αναγνώρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με βοηθούς μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας

Εκπαιδευτικά προγράμματα που πληρούν μέρος ή όλη τη βασική διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας μπορούν να προωθούνται από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Οι εκπαιδεύτριες/ές των προγραμμάτων έχουν δύο επιλογές:

 1. 1.Να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανεξάρτητα και να τα προωθούν, αν επιθυμούν, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας (λίστα επικοινωνίας βοηθών μητρότητας για τα εγγεγραμμένα μέλη-βοηθούς μητρότητας και ανοιχτή ομάδα βοηθών μητρότητας στο Facebook) ή
 2. 2.Να κάνουν αίτηση ώστε να οργανωθεί το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, ώστε να προωθηθεί άμεσα από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια διαδικασία για τη συνεργασία εκπαιδευτριών/ών και Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας:

 

α. Εξέταση της θεματολογίας του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεμιναρίου από το Δ.Σ. και την Εκπαιδευτική Επιτροπή

β.  Εξέταση της καταλληλότητας της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών για το συγκεκριμένο σεμινάριο (πιστοποιήσεις, εμπειρία, προσέγγιση, κ.ά) από το Δ.Σ. και την Εκπαιδευτική Επιτροπή

γ. Αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχουσες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που γίνονται υπό την αιγίδα του Συλλόγου πρέπει να εγγράφονται ως μέλη του συλλόγου για το έτος που γίνεται το σεμινάριο.

δ. Δημιουργία συμφωνητικού συνεργασίας σχετικά με την αμοιβή της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών από τον Σύλλογο. Η συνεργασία σχετικά με τα οικονομικά πρέπει να βασίζεται σε προσυμφωνημένο ποσό μεταξύ των δύο μερών (της εκπαιδεύτριας/των εκπαιδευτριών και του Συλλόγου) και να ακολουθεί το τρέχον φορολογικό πλαίσιο, με τα ανάλογα παραστατικά και κρατήσεις.

ε. Εφόσον αποφασιστεί συνεργασία μεταξύ Συλλόγου και εκπαιδεύτριας, και ανάλογα με το αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί ολοκληρωτικά ή εν μέρει τις προϋποθέσεις για αναγνώριση, θα αναγράφεται στην ανακοίνωση που θα σταλεί από τον Σύλλογο ότι «Το σεμινάριο καλύπτει εν μέρει/ πλήρως τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση βοηθού μητρότητας όσον αφορά [αναγράφεται π.χ. η περιγεννητική αγωγή/ο θηλασμός/το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας ή άλλοι σχετικοί τομείς]».

 

Ισχύουσες διαδικασίες και αναθεωρήσεις

 

Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών, διαφάνειας διαδικασιών και παρακολούθησης των τελευταίων κάθε φορά εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης των βοηθών μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και η Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν τακτικά τα παραπάνω κείμενα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Συλλόγου ώστε να είστε ενήμερες/οι για τις ισχύουσες διαδικασίες εκπαίδευσης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των βοηθών μητρότητας στην Ελλάδα.

 

 

Σύνοψη

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, για να αναβαθμίσει το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, και για να καλύψει την κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για την προστασία του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας, των ίδιων των βοηθών μητρότητας, καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες μιας βοηθού μητρότητας, έχει θέσει/ συντάξει διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς και βασική διδακτέα ύλη για κάθε ενδιαφερόμενη/ο σχετικά με την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας. Απώτερος σκοπός μας είναι οι διαδικασίες αυτές, που συντάχθηκαν σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., να βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους να θέσει δίκαιους και ενημερωμένους κανονισμούς και νόμους.

 

Βασική διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση βοηθών μητρότητας για τα μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας

Δήλωση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή

Με μεγάλο ενθουσιασμό ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο πως το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας καλεί όλο και περισσότερες γυναίκες από διάφορα μέρη της Ελλάδας! Όπως έχει γίνει σε πολλά μέρη του εξωτερικού, όπου η προετοιμασία της βοηθού μητρότητας ποικίλλει σε διάρκεια, θεματολογία και προσέγγιση, έτσι και στην Ελλάδα εμφανίζονται σιγά σιγά ευκαιρίες για διάφορες προσεγγίσεις προετοιμασίας και εκπαίδευσης της βοηθού μητρότητας.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή, έπειτα από προσεκτική και πολύχρονη μελέτη, και σε συνεργασία με δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., συνέταξε την παρακάτω υποχρεωτική διδακτέα ύλη για τις βοηθούς μητρότητας-μέλη του Συλλόγου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο σκοπός μας είναι διττός:

Για την οικογένεια που υπηρετεί η βοηθός μητρότητας- μέλος του Συλλόγου:

Η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και το πρώτο διάστημα μετά τη γέννα να αποτελέσουν βιώματα τέτοια, ώστε η μητρότητα να είναι μια εμπειρία χαράς, δύναμης, αυτοπεποίθησης και προσωπικής εξέλιξης για κάθε γυναίκα και την οικογένειά της.

Για τη βοηθό μητρότητας που είναι αναγνωρισμένη από τον Σύλλογο:

Η εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελέσει αφετηρία μιας συνεχιζόμενης εξέλιξης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Συλλόγου που δίνει έμφαση περισσότερο στην ποιότητα της παρουσίας της βοηθού μητρότητας παρά στην ποσότητα της γνώσης και δράσης της, όπως επίσης και στην πολυδιάστατη παρά μονομερή προσέγγισή της ως προς τις επιλογές και προτάσεις που μοιράζεται με τις οικογένειες που υποστηρίζει.

Απαιτείται από όλα τα μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας που ενδιαφέρονται να αναγνωριστούν ως πιστοποιημένες από τον Σύλλογο βοηθοί μητρότητας να καταθέσουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν καλύψει στην εκπαίδευσή τους την παρακάτω θεματολογία:

 

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η παρακάτω βασική διδακτέα ύλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 25 ώρες παρακολούθησης

 

-        Εισαγωγή στον θεσμό της β.μ.                                                                                                     

 • Ιστορία των β.μ. στον κόσμο
 • Ιστορία των β.μ. στην Ελλάδα
 • Δημιουργία του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης (ώρες, φορείς, εύρος, πιστοποίηση, κ.ά.)

 

-        Ελληνικό σύστημα περιγεννητικής φροντίδας                                                                

 • Κώδικας Δεοντολογίας β.μ.
 • Εύρος πρακτικής β.μ.
 • Συνήθης ιεραρχία, ρόλοι επαγγελματιών, συνήθεις διαδικασίες νοσοκομειακού τοκετού
 • Αλλαγές ρόλων, συμμαχίες
 • Σχέσεις β.μ. με άλλους επαγγελματίες περιγεννητικής φροντίδας
 • Διαφορές φροντίδας/επιλογών (δημόσιος/ιδιωτικός τομέας, επαρχία/μεγαλουπόλεις, τοκετός εντός/εκτός μαιευτηρίου, κ.ά.)
 • Λίστα πηγών-παραπομπών

 

-        Εργασία ως β.μ.                                                                                                                                     

 • Νομικά/φορολογικά θέματα
 • Αμοιβές – διαφορετικές επιλογές, υπηρεσίες που καλύπτει η αμοιβή της β.μ.
 • Δικτύωση β.μ.-μελών του συλλόγου
 • Οδηγίες για Μ.Κ.Δ., Μ.Μ.Ε. για τα μέλη του συλλόγου

 

-        Πιστοποίηση/αναγνώριση β.μ. από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας                       

 • Συμπληρωματικά θέματα από άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διαδικασία πιστοποίησης/αναγνώρισης από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας
 • Επεξηγήσεις διαδικασίας/ερωτήσεις/διευκρινίσεις/ειδικές περιπτώσεις
 • Προσωπική εξέλιξη δια βίου

 

-        Προσωπική εξέλιξη                                                                                                                                             

 • Κίνητρα
 • Προσδοκίες
 • Προσωπικές εμπειρίες μητρότητας
 • Αλληλοϋποστήριξη
 • Λειτουργικά/μη λειτουργικά στοιχεία χαρακτήρα
 • Πεποιθήσεις, αξίες, διαφορές

Παράγοντες θρησκευτικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, φυλετικοί, κοινωνικοί, σεξουαλικοί, υγείας, εκπαίδευσης   

 

-        Ρόλος της β.μ. πριν από τον τοκετό                                                                                                          

 • Προγεννητικές επισκέψεις
  • Γιατί
  • Πότε/συχνότητα
  • Απαραίτητα έντυπα
  • Συμφωνητικό συνεργασίας
 • Πλάνα τοκετού/λοχείας
 • Λήψη ιστορικού

 

-        Ρόλος της β.μ. στον τοκετό & αμέσως μετά                                                                                         

 • Επίπεδα υποστήριξης
  • Συναισθηματικό, πρακτικό, σωματικό, ενδυνάμωση/ενθάρρυνση, συνεχής παρουσία
 • Μη φαρμακευτικές μέθοδοι ανακούφισης (σύντομη αναφορά)
 • Ρόλος της β.μ. σε φαρμακευτικό τοκετό
 • Πιθανές δυσκολίες στον τοκετό/αλλαγή πλάνου
  • Ρόλος β.μ.
  • Ρόλος άλλων επαγγελματιών
 • Τοκετός με καισαρική (προγραμματισμένη με ραντεβού/προγραμματισμένη με αυθόρμητη έναρξη τοκετού/επείγουσα)
 • Σχέση με άλλους επαγγελματίες/συγγενείς
 • Πότε/πώς τελειώνει η υποστήριξη στον τοκετό
  • Προσδοκίες-συμφωνητικό
  • Πρωταρχικές ανάγκες ΜητέραςΒρέφους

 

-        Ρόλος β.μ. μετά τον τοκετό                                                                                                            

 • Πρώτη επίσκεψη (αν ήταν/αν δεν ήταν παρούσα η β.μ. στον τοκετό)
 • Συζήτηση για την εμπειρία τοκετού (γιατί, πότε, με ποιους, πώς)
 • Πιθανές συναισθηματικές καταστάσεις μητέρας/μελών οικογένειας (σύντομη αναφορά)
 • Πλάνο λοχείας/διαχείριση νέας οικογένειας
 • Δεσμός/θηλασμός/σίτιση βρέφους
 • Λήψη ιστορικού
 • Συνήθεις προσεγγίσεις σε φλέγοντα θέματα (συγκοίμηση, κουβάλημα μωρού, πιπίλα, πάνες, εμβόλια, κλάμα, μπάνιο, κατοικίδια, κ.ά. - σύντομη αναφορά)
 • ‘Κλείσιμο’ εμπειρίας τοκετού
 • Δικτύωση/ομάδες
 • Συνεργασίες με άλλες β.μ.
 • Συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες περιγεννητικής φροντίδας/παραπομπές
 • Προσωπική εμπειρία λοχείας

 

-        Πραγματικότητα επαγγέλματος

 • Ξεκίνημα, δικτύωση, χτίσιμο πελατολογίου, ενημερώσεις για τον ρόλο, οργάνωση, διατήρηση αρχείου, συνεργασίες, κάλυψη από συναδέλφους β.μ., κ.ά.
 • Διαχείριση χρόνου
 • Περιεχόμενα τσάντας β.μ.
 • Παγίδες (ανταγωνισμός, Μ.Κ.Δ./Μ.Μ.Ε., εξάντληση, παραμέληση εαυτού/οικογένειας, έκθεση σε τραύμα, ακτιβισμός και εύρος πρακτικής)
 • Ένας μήνας στη ζωή μιας β.μ.

 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η παρακάτω βασική διδακτέα ύλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 16 ώρες παρακολούθησης

 

-        Βασική ανατομία γεννητικού συστήματος και φυσιολογικός έμμηνος κύκλος

 

-        Πριν από τη σύλληψη – ψυχολογική και σωματική προετοιμασία

 

-        Φυσιολογία εγκυμοσύνης – βέλτιστη φροντίδα

 • Ανατομία και φυσιολογία των οργάνων της εγκυμοσύνης
 • Ανάπτυξη εμβρύου
 • Συνήθεις σωματικές καταστάσεις που συνδέονται με την εγκυμοσύνη λόγω των αλλαγών στην ανατομία και φυσιολογία του σώματος – π.χ. ναυτία, οιδήματα, φλεβίτιδα, πόνοι μέσης, κ.ά.
 • Διατροφή, άσκηση, σεξουαλική ζωή, πυελικό έδαφος – επιλογές & προσεγγίσεις
 • Ψυχολογία της μητέρας στην εγκυμοσύνη, ψυχολογία του πατέρα
 • Επικοινωνία με το μωρό            
 • Συνήθης προγεννητικός έλεγχος (σύμφωνα με την Ελληνική Μαιευτική Εταιρία)
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και φροντίδα της εγκυμοσύνης και του τοκετού – π.χ. μαιευτική/ιατρική προσέγγιση, κ.ά.
 • Βέλτιστες θέσεις του εμβρύου πριν από τον τοκετό – παράγοντες που επηρεάζουν

     

-        Φυσιολογία τοκετού

 • Μεταβολές του σώματος για τον τοκετό – πρωτοτόκος/πολυτόκος
 • Έναρξη, στάδια-φάσεις τοκετού, ορμόνες που εκκρίνονται στον τοκετό – δράση και σημασία τους
 • Πλακούντας & ομφάλιος λώρος – επιλογές
 • Θεωρίες για τον πόνο στον τοκετό, μέθοδοι ανακούφισης, μη φαρμακευτικοί/φαρμακευτικοί τρόποι αντιμετώπισης
 • Ρόλος συντρόφου
 • Συνήθεις δυσκολίες στον τοκετό – π.χ. παράταση κύησης, παρατεινόμενος τοκετός/παρατεινόμενο δεύτερο στάδιο, εμβρυική δυσχέρεια, μη ανεκτός πόνος τοκετού, κ.ά.
 • Κλινικές διαδικασίες, συνήθεις παρεμβάσεις, κίνδυνοι και οφέλη τους – π.χ. κολπικές εξετάσεις, έλεγχος ζωτικών σημείων, παρακολούθηση του εμβρύου & καρδιοτοκογραφία, φλεβοκαθετηριασμός, τεχνητή ρήξη θυλακίου, περινεοτομή, άμεση απολίνωση ομφαλίου λώρου, κ.ά.
 • Γέννα με καισαρική
  • σχετικές/απόλυτες ενδείξεις
  • διαδικασία, επιλογές, ήπια καισαρική
  • γέννα μετά από καισαρική (VBAC)
 • Πλάνο τοκετού – προσεγγίσεις, επιλογές, ρεαλιστικός σχεδιασμός

     

-        Φυσιολογικό νεογνό – πρώτη επαφή

 • Συνήθεις ιατρικές νεογνολογικές διαδικασίες –π.χ. ανάνηψη νεογνού, Apgar, κ.ά.
 • Το ζεύγος ΜητέραςΒρέφους αμέσως μετά τον τοκετό – ανάγκες

     

-        Φυσιολογία λοχείας

 • Ορισμός περιόδου λοχείας – στενός και ευρύς (6 εβδομάδες έως 3 μήνες)       
 • Βασικές ανάγκες ΜητέραςΒρέφους     
 • Καταστάσεις συνειδητότητας νεογνού (π.χ. Brazelton, κ.ά.)
 • Διατροφή μητέρας, άσκηση, σωματική φροντίδα – επιλογές
 • Συνήθεις σωματικές καταστάσεις που συνδέονται με τη λοχεία (π.χ. αιμορροΐδες, φροντίδα περινέου, σωματικός πόνος, κούραση, κ.ά.)             
 • Σεξουαλικότητα, γονιμότητα, αντισύλληψη

 

ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Η παρακάτω βασική διδακτέα ύλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 12 ώρες παρακολούθησης

 

 • Ιστορία του θηλασμού – Συστάσεις των AAP, WHO, UNICEF
 • Οι κίνδυνοι του να μην θηλάσουν οι μητέρες το μωρό τους (για το μωρό, τη μητέρα, τον σύντροφο και την κοινωνία)
 • Καταστάσεις – αντιλήψεις που εμποδίζουν τον θηλασμό
 • Ανατομία στήθους & φυσιολογία του θηλασμού, στάδια γαλουχίας, μηχανισμός παραγωγής γάλακτος, στάδια μητρικού γάλακτος
 • Τοποθέτηση μωρού & σύλληψη μαστού: πρακτική εξάσκηση
 • Πλάνο για επιτυχή θηλασμό – την πρώτη ώρα μετά τη γέννα, στο μαιευτήριο, στο σπίτι
 • Το μωρό παίρνει αρκετό γάλα;  (συχνότητα, διάρκεια γευμάτων, ενδείξεις ότι το μωρό πεινάει, ποσοτικές - υποκειμενικές ενδείξεις ότι το γάλα μεταφέρεται, τι να περιμένουμε ανάλογα με την ηλικία του μωρού, φάσεις ταχείας ανάπτυξης)
 • Προβλήματα θηλασμού: αναφορά σε συχνά προβλήματα (π.χ. επίπεδες-εισέχουσες-πληγωμένες θηλές, υπερφόρτωση μαστών, μαστίτιδα, απόφραξη πόρων, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, βραδεία λήψη βάρους). Πότε παραπέμπουμε σε επαγγελματίες θηλασμού
 • Διατροφή της θηλάζουσας μητέρας (διατροφή, δίαιτα, αλκοόλ, κάπνισμα, καφεΐνη, φάρμακα κ.λπ.)
 • Άντληση μητρικού γάλακτος (αντλίες, άντληση με το χέρι, αποθήκευση γάλακτος, μασάζ στήθους, συμπιέσεις) – επιστροφή στη δουλειά
 • Θηλάζοντας σε δημόσιους χώρους
 • Βοηθώντας μητέρες με ιδιαίτερες ανάγκες (δίδυμα, πρόωρα μωρά, άρρωστο μωρό, αποχωρισμός μητέρας μωρού)
 • Εύρος πρακτικής βοηθών μητρότητας σε σχέση με τον θηλασμό σε συνεννόηση με την Εκπαιδευτική Επιτροπή

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρακάτω διδακτέα ύλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 3 ώρες παρακολούθησης ανά θέμα

 

-        Γενικές γνώσεις    

 • Σχέσεις ζευγαριού, σεξουαλικότητα στην περιγεννητική περίοδο
 • Συναισθηματικός κόσμος στην περιγεννητική περίοδο
 • Τοκετός στο σπίτι
 • Μη φαρμακευτικές μέθοδοι ανακούφισης – επιλογές

 

 

-        Επάγγελμα της β.μ.

 • Διαχείριση χρημάτων, πεποιθήσεις γύρω από τα χρήματα, επιχειρηματικότητα, marketing
 • Αυτο-φροντίδα, προσωπική εξέλιξη, δεξιότητες επικοινωνίας

 

-        Προκλήσεις /απρόσμενες εξελίξεις

 • Περιγεννητική απώλεια (στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας)
 • Επιλόχεια κατάθλιψη
 • Ασθένεια μητέρας/βρέφους/στενού συγγενούς στην περιγεννητική περίοδο (ξαφνική /χρόνια)
 • Ειδικές ανάγκες/αναπηρία μητέρας ή/και βρέφους
 • Δίδυμη κύηση
 • Προωρότητα

Ισχύουσες διαδικασίες και αναθεωρήσεις

Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών, διαφάνειας διαδικασιών και παρακολούθησης των τελευταίων κάθε φορά εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης των βοηθών μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και η Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν τακτικά τα παραπάνω κείμενα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Συλλόγου ώστε να είστε ενήμερες/οι για τις ισχύουσες διαδικασίες εκπαίδευσης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των βοηθών μητρότητας στην Ελλάδα.

 

Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας & Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου

Βασική εκπαίδευση βοηθών μητρότητας

 

Σύνοψη

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, για να αναβαθμίσει το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, και για να καλύψει την κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για την προστασία του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας, των ίδιων των βοηθών μητρότητας, καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες μιας βοηθού μητρότητας, έχει θέσει/ συντάξει διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς και βασική διδακτέα ύλη για κάθε ενδιαφερόμενη/ο σχετικά με την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας. Απώτερος σκοπός μας είναι οι διαδικασίες αυτές, που συντάχθηκαν σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., να βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους να θέσει δίκαιους και ενημερωμένους κανονισμούς και νόμους.

 

Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας

 

Σκοπός

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Επιτροπή, επιθυμεί να αποτελέσει ένα επίσημο όργανο δράσης, εκπροσώπησης, κατάρτισης και συνεργασίας βοηθών μητρότητας από διάφορες χώρες, διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και προσεγγίσεις, ενώ συγχρόνως δεσμεύεται να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, δεοντολογίας και ορθής επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους των βοηθών μητρότητας που αποτελούν τα μέλη του.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε ορίσει κάποιες προϋποθέσεις και βήματα για την αναγνώριση και την πιστοποίηση βοηθών μητρότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας.

Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης: Η διαδικασία αυτή αναφέρεται σε νέες υποψήφιες βοηθούς μητρότητας, ή σε ήδη πιστοποιημένες από άλλους φορείς/ συλλόγους του εξωτερικού ή της Ελλάδας, ή σε ενεργές βοηθούς μητρότητας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

 1. Τακτοποίηση της εγγραφής της ενδιαφερόμενης βοηθού μητρότητας ως μέλους του Συλλόγου (αποστολή συμπληρωμένης αίτησης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και κατάθεση της ετήσιας συνδρομής - για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το JLIB_HTML_CLOAKING "> JLIB_HTML_CLOAKING ).
 2. Α) Για τις βοηθούς μητρότητας που είναι αναγνωρισμένες/ πιστοποιημένες από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού εκτός του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας:

Αποστολή αίτησης για αναγνώριση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της βοηθού μητρότητας καθώς και του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Δίπλωμα/ βεβαίωση παρακολούθησης/ πιστοποίησης βοηθού μητρότητας από τον εκπαιδευτικό της φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Αρ. Μητρώου πιστοποίησης, ημερομηνίας λήξης της ισχύος της πιστοποίησής της και ημερομηνίας επαναπιστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης και των κριτηρίων πιστοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησε η β.μ. και ημερομηνίες παρακολούθησης. Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να ζητήσει στοιχεία και διευκρινίσεις απευθείας από τον φορέα πιστοποίησης της β.μ. Ο Σύλλογος και η Εκπαιδευτική Επιτροπή έχουν θέσει τη βασική διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση βοηθών μητρότητας βάσει της οποίας γίνεται και ο έλεγχος (η βασική διδακτέα ύλη είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συλλόγου).

Β) Οι νέες βοηθοί μητρότητας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας καταθέτουν τα δικαιολογητικά βάσει της διαδικασίας πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο του Συλλόγου.

 1. Συνέντευξη με μέλος/η της Εκπαιδευτικής Επιτροπής μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 2. Αν η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα της υποψήφιας: αποδεικτικά (π.χ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή τεστ ή συνέντευξη;) για τη χρήση των Ελληνικών, αν η βοηθός μητρότητας σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο (γραπτός λόγος και προφορικός. Το θέμα της γλώσσας θα συζητηθεί και στη συνέντευξη).
 3. Μελέτη και έγγραφη αποδοχή του Δεοντολογικού Κώδικα και Εύρους Επαγγελματικής Πρακτικής που πρεσβεύει ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας.
 4. Τελική συνέντευξη με μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Συλλόγου για την αναγνώριση ή όχι της ενδιαφερόμενης. Στην περίπτωση αναγνώρισης, θα της δοθεί Αρ. Μητρώου μέλους, Αρ. Μητρώου πιστοποίησης, ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης και ημερομηνία επαναπιστοποίησης.
 5. Στην περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων αναγνώρισης/ πιστοποίησης σε σχέση με τη βασική διδακτέα ύλη, και εφόσον η β.μ. ακόμα επιθυμεί να αναγνωριστεί από τον Σύλλογο, θα συζητηθούν τυχόν εμπόδια και θα γίνουν προτάσεις για τα επόμενα βήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση/πιστοποίησή της.

Σημείωση για τις ήδη πιστοποιημένες βοηθούς μητρότητας από άλλους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Αν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η βοηθός μητρότητας θα προσκληθεί να συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο σεμινάριο βοηθών μητρότητας για να ενταχθεί στο κλίμα της κοινότητας, να γνωρίσει συναδέλφους και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον Σύλλογο. Λεπτομέρειες συμμετοχής της θα συζητηθούν κατά περίπτωση.

 

Ισχύουσες διαδικασίες και αναθεωρήσεις

Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών, διαφάνειας διαδικασιών και παρακολούθησης των τελευταίων κάθε φορά εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης των βοηθών μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και η Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν τακτικά τα παραπάνω κείμενα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Συλλόγου ώστε να είστε ενήμερες/οι για τις ισχύουσες διαδικασίες εκπαίδευσης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των βοηθών μητρότητας στην Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα προσφέρει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα κύκλο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο από τα υποχρεωτικά σεμινάρια για την πιστοποίηση βοηθών μητρότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης που έχει οριστεί από τον Σύλλογο: Σεμινάριο περιγεννητικής αγωγής και Σεμινάριο βοηθών μητρότητας.

Βιβλιογραφία

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης βοηθού μητρότητας, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να διαβάσουν τουλάχιστον δέκα βιβλία από την παρακάτω λίστα. Τα υποχρεωτικά βιβλία είναι σημειωμένα ως Yποχρεωτικό’ με έντονη διαγράμμιση. Κάποια από τα παρακάτω βιβλία ίσως είναι εξαντλημένα ή υπό επανέκδοση. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε αν θέλετε να τα βρείτε μέσω άλλων μελών του Συλλόγου ή από δανειστικές βιβλιοθήκες.

Ενότητα 1: Ο ρόλος της Βοηθού Μητρότητας


Klaus, Marshall & Klaus, Phyllis (2004), «Ένας μοναδικός δεσμός», Αθήνα: Ρέω – Υποχρεωτικό

Ενότητα 2: Γυναικεία Υγεία


Northrup, Christiane, MD (2005), «Η σοφία του γυναικείου σώματος», Αθήνα: Φυτράκη

Ενότητα 3: Εγκυμοσύνη – Τοκετός

 1. Bertherat, Marie (1997), «Το σώμα μου, η εγκυμοσύνη μου κι εγώ», Αθήνα: Θυμάρι – Υποχρεωτικό
 2. Herbinet E., Busnel Marie Cl. (1991), «Η χαραυγή των αισθήσεων – οι αισθητηριακές αντιλήψεις του εμβρύου και του νεογέννητου», Αθήνα: Kέδρος – Ράππα
 3. Leboyer Frederick (2008), «Φυσικός τοκετός», Αθήνα: Ρέω
 4. Leboyer, Frederick, (2008), «Σαν παραμύθι αν μού ’λεγαν πώς έρχεται ένα παιδί στον κόσμο, Αθήνα: εκδ. Μαΐστρος
 5. Leboyer, Frederick, (2009), «Για μια γέννηση χωρίς βία», Θεσαλονίκη: Εκδ. Γιάννου – Υποχρεωτικό
 6. Odent, Michel (1999), «Η γέννα στον δρόμο της φύσης», Αθήνα: Θυμάρι – Υποχρεωτικό
 7. Odent, Michel (2005), «Η καισαρική τομή και ο φυσικός τοκετός», Αθήνα: Ρέω – Υποχρεωτικό
 8. Stoppard Miriam (1995), «Εγκυμοσύνη και τοκετός», Ακμή
 9. Stoppard Miriam (1995), «Εσείς και η εγκυμοσύνη», Ακμή
 10. Tomatis, Alfred (2007), «9 μήνες στον παράδεισο – ιστορίες από την ενδομήτρια ζωή», Αθήνα: ΡΕΩ
 11. Καυκαλίδη Aθ. (1980), «Η γνώση της μήτρας», Αθήνα: Ολκός
 12. Ωραιοπούλου, Αντιγόνη (2003), «Και την ψυχή μου για ένα μωρό;», εκδόσεις Μύρτος

 

Ενότητα 4: Θηλασμός

 

 1. Sears, William & Sears, Martha (2004), «Ο θηλασμός», Αθήνα: Πατάκη
 2. Παπαβέντσης, Στέλιος (2011), «Επιστροφή στον μητρικό θηλασμό», εκδ. Πατάκη
 3. Παπαβέντσης, Στέλιος (2011), «Επιστροφή στον μητρικό θηλασμό, οδηγός επιβίωσης για γονείς και επαγγελματίες υγείας», Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
 4. Πατσούρου, Άννα (2013), «Θηλασμός – Μια υπέροχη εμπειρία» + DVD. Δύο τόμοι: Α:Όλες οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν Β:Ειδικές περιπτώσεις και προβλήματα θηλασμού», Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι Ορίζοντες – Υποχρεωτικό
 5. Πράιορ, Κάρεν (1980), «Θηλασμός», Αθήνα: Νέα Σύνορα 
 6. Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος: Ανανεωμένη συλλογή ενημερωτικών φυλλαδίων Μητρικός Θηλασμός (προμηθεύονται από τον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος, La Leche League Greece, http://www.lllgreece.org/gine-melos-tou-syndesmou) – Υποχρεωτικό
 7. Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος: Περιοδικό Γαλουχώ, http://www.lllgreece.org/galoucho.
 8. Χρυσανθοπούλου, Κατερίνα (2009) «Πρωτόγαλα», Αθήνα: Futura

 

Ενότητα 5: Βρεφική – παιδική ηλικία

 1. «Νανουρίσματα» (1998), Αθήνα: Θυμάρι
 2. «Τα πιο όμορφα νανουρίσματα του κόσμου» (2010), Αθήνα: Κόκκινο
 3. Aldort, Naomi (2010), «Αναθρέφοντας τα παιδιά μας, αναθρέφουμε τον εαυτό μας», Αθήνα: Αλκυών
 4. Dr. Ward, Sally, «Μαθαίνω το παιδί μου να μιλάει», Αθήνα: Λιβάνη
 5. Gottensman, Karen (2008), «Μεγαλώνοντας δίδυμα – Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη φροντίδα και τη διατροφή τους», Αθήνα, Θυμάρι
 6. Gottman, Μ. John, Declaire, Joan, (2011), «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών - πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη (Ένας πρακτικός οδηγός για γονείς), εκδόσεις Πεδίο
 7. Kitzinger, Sheila (2006), « Όταν κλαίει ένα μωρό. Γιατί κλαίνε τα μωρά - Πώς αισθάνονται οι γονείς; - Τι μπορείτε να κάνετε», εκδόσεις Susaeta
 8. Leboyer Frederick (1994), «Σαντάλα, τα τρυφερά Χέρια», Αθήνα: Θυμάρι
 9. Marcovich, Μarina, Jong, Theresia-Maria, De (2015), «Πρόωρα μωρά - Αγάπη - φροντίδα – επαφή», Αθήνα: εκδόσεις Ρέω
 10. Overly, Richard C., (2011), «To Mασάζ Άγγιγμα της Πεταλούδας της Εύα Ράιχ» (εξαντλημένο, αναμένεται επανέκδοση)
 11. Sears, William (1996), «Η αναμονή και η φροντίδα του νεογέννητου», Εκδόσεις Πατάκη
 12. Silberg, Jackie (2013), «Έξυπνα παιχνίδια και δραστηριότητες για μωρά, 0-12 μηνών», Αθήνα: Διόπτρα
 13. Silberg, Jackie (2013), 125 παιχνίδια για έξυπνα και χαρούμενα μωρά 1-12 μηνών», Αθήνα: Διόπτρα
 14. Simonet, Dominique (1992), «Αχ Αυτά τα μωρά πόσα ξέρουν», Aθήνα: Θυμάρι
 15. Γούντγουορντ, Μαρί (2010), «Ομοιοπαθητικός οδηγός πρώτων βοηθειών», Αθήνα: Εκδόσεις Ρέω
 16. Γουόκερ, Πίτερ (2001), «Πρακτικός οδηγός για μασάζ μωρού», Αθήνα: Εκδόσεις Καρακώτσογλου
 17. Κλάους, Μάρσαλ & Κλάους, Φίλις (2008), «Το υπέροχο μωρό σας», Αθήνα: Ρέω – Υποχρεωτικό
 18. Κλάους, Μάρσαλ, Κλάους Φίλις, Κένελ, Τζον (2004), «Ένας μοναδικός δεσμός», Αθήνα: Ρέω – Υποχρεωτικό
 19. Λιονάκη, Μαίρη (2004), «Συνταγές για μωρά», εκδόσεις Μελάνι
 20. Μπόλμπυ, Τζων (2008), «Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών», Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη
 21. Ντολτό, Φρανσουάζ, «Ανατρέφοντας σωστά το παιδί σας», Αθήνα: Εκδόσεις Γιαλλέλη
 22. Παπαβέντσης, Στέλιος (2015), «Προικισμένα μωρά, εμπνευσμένοι γονείς, για μια άλλη προσχολική διατροφή» Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
 23. Στάντλεν, Ναόμι, 2006, «Μα τι κάνεις όλη μέρα; Όσα κάνουν οι μητέρες και φαίνονται ασήμαντα», Αθήνα: Μπουκουμάνης – Υποχρεωτικό
 24. Χρυσανθοπούλου, Κατερίνα (2012), «Τα μωρά είναι άνθρωποι της νύχτας», Αθήνα: Εκδόσεις Μοτίβο

Ενότητα 6: Γονεϊκότητα

 1. Faber, Αdele, Μazlish, Εlaine (2009), «Οδηγός προσέγγισης των παιδιών – πώς να μιλάτε ώστε να σας ακούν και να ακούτε ώστε να σας μιλούν», Αθήνα: Μπουκουμάνης
 2. Fagerstrom, Grethe & Hansson, Gunilla, «Ο Περ, η Ίντα και το Μικρούτσικο», Εκδόσεις Ηράκλειτος
 3. Miller, Alice (2003), «Οι φυλακές της παιδικής σας ηλικίας», Αθήνα: Ροές
 4. Reich, Wilhelm (1984), «Τα παιδιά του μέλλοντος», Αθήνα: Αποσπερίτης
 5. Scoyoc, Suzan. Van, (2005), «Tέλειες μητέρες, αόρατες γυναίκες. Ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα και στη θηλυκότητα», Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος
 6. Sunderland, Margot (2007), «Η ανατροφή του παιδιού βήμα-βήμα», Αθήνα: Ισόρροπον
 7. Ελληνική κοινότητα Συμπαράστασης για Αναθεώρηση (Διεθνής κοινότητα: Re-evaluation Counseling, www.rc.ogr), σειρά μικρών βιβλίων για γονείς (προμηθεύονται στα Ελληνικά από την υπεύθυνη περιοχής, επικοινωνία: Μάρτζυ Ντόυλ Παπαδοπούλου, JLIB_HTML_CLOAKING "> JLIB_HTML_CLOAKING ):
 1. i.«Ανταγωνισμός, μια απάνθρωπη δραστηριότητα»
 2. ii.«Εισαγωγή στη Συμπαράσταση για Αναθεώρηση»
 3. iii.«Η ανθρώπινη πλευρά των ανθρώπων»
 4. iv.«Ξεσπάσματα και αγανάκτηση»
 5. v.«Ξεχωριστή ώρα»
 6. vi.«Παιχνιδοάκουσμα»
 7. vii.«Πώς βάζουμε όρια με τα παιδιά»
 8. viii.«Πώς γιατρεύουμε τους φόβους των παιδιών»
 9. ix.«Πώς να αρχίσεις Συμπαράσταση για Αναθεώρηση»
 10. x.«Πώς να βοηθήσεις τα παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους γεμάτα καλά συναισθήματα»
 11. xi.«Πώς να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας στο θυμωμένο παιδί»
 12. xii.«Το κλάμα»
 13. xiii.«Υποστηρίζοντας τους εφήβους»
 1. Παπαβέντσης, Στέλιος (2010), «Προικισμένα μωρά, εμπνευσμένοι γονείς: Για μια άλλη προσχολική ηλικία», Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
 2. Παπαδάκη- Μιχαηλίδη Ελένη (2006), «Ο δεσμός της αγάπης – Στοιχεία της ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού μέσα από τη νεοψυχαναλυτική σκέψη», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 3. Παπαδάκη-Μιχαηλίδη Ελένη (1998), «Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων – Η μη λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 4. Φιλιοζά, Ιζαμπέλ (2004), «Η νοημοσύνη της καρδιάς», Αθήνα: Εκδόσεις Ενάλιος
 5. Φιλιοζά, Ιζαμπέλ (2004), «Στην καρδιά των συναισθημάτων του παιδιού», Αθήνα: Εκδόσεις Ενάλιος

 

 

 

 

 

Πώς θα γίνω επαγγελματίας βοηθός μητρότητας

 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από βοηθούς μητρότητας για βοηθούς μητρότητας και προετοιμάστηκε με την υποστήριξη και κάτω από την καθοδήγηση του διεθνούς οργανισμού DONA International, του εκπαιδευτικού προγράμματος ParamanaDoula Course και Doula Authentic από τον Δρ. Michel Odent και τη συνεργάτιδά του & βοηθό μητρότητας Liliana Lammers, μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βοηθών Μητρότητας European Doula Network (EDN), και μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Network of Childbirth Associations (ENCA).

 • Σε ποιους απευθύνεται:
 1. oσε οποιαδήποτε γυναίκα ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας – δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία ή προηγούμενη εμπειρία. Παρόλα αυτά, η εμπειρία μητρότητας είναι προτιμητέα
 2. oσε βοηθούς μητρότητας λοχείας ή τοκετού που θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση και για τις δύο περιόδους της περιγεννητικής φροντίδας
 3. oσε βοηθούς μητρότητας λοχείας και τοκετού που θέλουν να διευρύνουν, να ανανεώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους

 

 • Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας καλύπτει όλη την περιγεννητική περίοδο (εγκυμοσύνη, τοκετό, λοχεία), με εργαλεία από τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, καθώς και βιωματικές ασκήσεις, ανταλλαγή εμπειριών, γραπτές εργασίες και πρακτική εξάσκηση. Με την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχουσες θα είναι ικανές να εξασκούν το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας στη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας με υπευθυνότητα, γνώση, ακεραιότητα και διάθεση για συνεχή μάθηση.

 • Πώς θα γίνω επαγγελματίας βοηθός μητρότητας

Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος βρίσκεται στο ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από βοηθούς μητρότητας για βοηθούς μητρότητας. Και το κυριότερο: εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, σκοπός και όραμά μας είναι, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα δυνατό δίκτυο ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης, αφύπνισης, και συνεχούς επιμόρφωσης, τόσο για τις βοηθούς μητρότητας που τώρα μόλις αναδεικνύονται στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για τις οικογένειες που χρειάζονται τη στήριξη και τις υπηρεσίες μας!

 

Περνώντας μέσα από τα βήματα της πιστοποίησης θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τα στοιχεία του χαρακτήρα σας αλλά και νέες δεξιότητες για να γίνετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματίας βοηθός μητρότητας.

Οι υποψήφιες για πιστοποίηση βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα ακόλουθα βήματα – στάδια:

1. Τακτοποίηση Ετήσιας Συνδρομής στον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας – Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο από το έτος εγγραφής τους και αδιαλείπτως μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για πιστοποίηση. Η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου είναι 25 €.

2. Συνέντευξη υποψήφιας βοηθού μητρότητας – Πριν από τη συμμετοχή σε σεμινάριο βοηθών μητρότητας, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να περάσουν από συνέντευξη με μέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής. Σκοπός είναι να γνωριστούμε καλύτερα, να ξεκαθαριστούν τυχόν απορίες σε σχέση με το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα της υποψήφιας για την εκπαίδευση και/ή, αν υπάρχουν κωλύματα, να συζητηθούν προτάσεις για συμμετοχή της σε μελλοντική εκπαίδευση.

3. Βιβλιογραφία – ανάγνωση τουλάχιστον 10 βιβλίων από την προτεινόμενη λίστα βιβλιογραφίας, ιδανικά πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιες για πιστοποίηση θα πρέπει να έχουν διαβάσει και μελετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Εύρος Επαγγελματικής Πρακτικής όπως ορίζεται από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και να τον έχουν αποδεχτεί. Συμπληρωματικά, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη γραπτή εργασία πάνω στη βιβλιογραφία.

4. Συμμετοχή σε σεμινάριο εκπαίδευσης για το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου – Διάρκειας τουλάχιστον 25 ωρών

5. Συμμετοχή σε σεμινάριο περιγεννητικής αγωγής αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου – Διάρκειας τουλάχιστον 16 ωρών.


6. Συμμετοχή σε σεμινάριο θηλασμού αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου και διδάσκονται από Πιστοποιημένες/ους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) ή Πιστοποιημένες/ους Εκπαιδεύτριες/τές Θηλασμού (CLE, CLC) ή από άλλον οργανισμό ή νοσοκομείο εγκεκριμένο από τον Σύλλογο. Προϋπόθεση είναι τα νοσοκομεία να έχουν λάβει την πιστοποίηση "Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη" ή το σεμινάριο να οργανώνεται από προσωπικό πιστοποιημένο σε θέματα θηλασμού – Διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών. Επαγγελματίες του θηλασμού όπως IBCLC, CLE, CLC ή σύμβουλοι θηλασμού του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος (LLL Leaders) ή προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομείο με τίτλο «φιλικό προς τα βρέφη» πληρούν, υπό προϋποθέσεις, την προϋπόθεση Νο 6 της πιστοποίησης.

7. Πρακτική άσκηση – Η πρακτική άσκηση σε τοκετό και λοχεία λαμβάνει χώρα μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου για βοηθούς μητρότητας.

Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τρεις γυναίκες κατά τον τοκετό για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά και θα πρέπει να παραβρίσκονται με την επίτοκο από την αρχή του ενεργού τοκετού (πρώτο στάδιο) μέχρι και την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου. Ο ένας από τους τρεις τοκετούς μπορεί να είναι με καισαρική τομή. Για την ολοκλήρωση της πρακτικής απαιτείται γραπτή αξιολόγηση από τη μητέρα και τον επαγγελματία υγείας που τη φροντίζει (γιατρό, μαία) καθώς και γραπτή αναφορά για τους τρεις τοκετούς.

Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τρεις γυναίκες κατά τη λοχεία τους για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά. Οι δύο από τις τρεις λεχώνες θα πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Για την ολοκλήρωση της πρακτικής απαιτείται γραπτή αξιολόγηση από τη μητέρα καθώς και γραπτή αναφορά. Θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις κατά την εκπαίδευση.

8. Συμμετοχή ως παρατηρήτρια σε ομάδες σχετικές με περιγεννητική φροντίδα – Συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών. Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να συμμετέχουν ως παρατηρήτριες σε ομάδες σχετικές με την περιγεννητική φροντίδα. Ενδεικτικά, ομάδες προετοιμασίας εγκύων, λοχείας, θηλασμού, μπαμπάδων, yoga εγκύων, baby yoga, baby swimming, baby wearing, ομάδες VBAC (φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική), chanting, χορού της κοιλιάς κλπ. Οι ώρες παρακολούθησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από 3 τουλάχιστον διαφορετικές ομάδες.

9. Συμμετοχή σε τουλάχιστον μία ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για τον ρόλο της βοηθού μητρότητας Σκοπός αυτού του βήματος είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες, αλλά και να πάρουν ιδέες και υλικό για τη διοργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών συναντήσεων στην κοινότητα όπου μένουν. Μπορείτε να βρείτε κάποια ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, ή καλώντας μας προκειμένου να προσφέρουμε μια τέτοια στην περιοχή όπου ζείτε.

10. Πηγές – Δίκτυα υποστήριξης στην κοινότητα όπου ζείτε – Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή εργασία που αφορά την κατάρτιση λίστας επαγγελματιών υγείας, ομάδων και οργανισμών στην κοινότητα όπου εργάζονται, καθώς και λίστας διαδικτυακών διευθύνσεων σχετικών με την περιγεννητική φροντίδα. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή εργασία που αφορά ανάλυση πραγματικών σεναρίων.

11. Γραπτή εργασία πάνω σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης – Μετά την ολοκλήρωση και της πρακτικής άσκησης, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη γραπτή εργασία πάνω σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, στην οποία θα αναφέρεται η σημασία του ρόλου της βοηθού μητρότητας, τα προσωπικά κίνητρα που ώθησαν την καθεμιά να ακολουθήσει το επάγγελμα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς τους. Θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις στη διάρκεια της εκπαίδευσης.

12. Πρώτες Βοήθειες / CPR – Ο Σύλλογος παροτρύνει όλες τις υποψήφιες βοηθούς μητρότητας να παρακολουθήσουν σεμινάριο για πρώτες βοήθειες – CPR (προαιρετικό).

13. Κατάθεση δικαιολογητικών πιστοποίησης – Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, οι υποψήφιες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από σχετική αίτηση. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής, ώστε να παραλάβουν ιδιοχείρως την πιστοποίησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα δοθεί στις υποψήφιες η ευκαιρία να συζητηθεί εκτενώς η εμπειρία τους από τη διαδικασία πιστοποίησης (τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, λύσεις που βρήκαν, νέες ιδέες που ανακάλυψαν), όπως και τα μελλοντικά τους σχέδια ως επαγγελματίες βοηθοί μητρότητας. Η αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά πιστοποίησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην κάθε υποψήφια αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί το ανάλογο χρηματικό ποσό για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους (λεπτομέρειες στη διάρκεια της εκπαίδευσης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσες βοηθοί μητρότητας έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθών μητρότητας από φορείς του εξωτερικού ή της Ελλάδας εκτός του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και δεν έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον Σύλλογο διαδικασία πιστοποίησης, μπορούν να πιστοποιηθούν από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σχετική ανάρτηση («Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας»).

Κριτήρια – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Οι συμμετέχουσες στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι γυναίκες. Είναι προτιμητέο οι συμμετέχουσες να έχουν την εμπειρία της μητρότητας προκειμένου να υποστηρίξουν αρτιότερα άλλες μητέρες κατά τον τοκετό και τη λοχεία.
 • Ο Σύλλογος αναγνωρίζει επαγγελματίες βοηθούς μητρότητας πιστοποιημένες από εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οι επαγγελματίες βοηθοί μητρότητας τοκετού που παρακολούθησαν το εγκεκριμένο σεμινάριο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας του DONA International με τη Debra Pascali-Bonaro το Μάιο 2010 και δεν έχουν πιστοποιηθεί από το DONA International, πληρούν την προϋπόθεση Νο 5 της διαδικασίας πιστοποίησης του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας σε ό,τι αφορά τον τοκετό. Αν επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως βοηθοί μητρότητας τοκετού, θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένες βοηθοί μητρότητας που επιθυμούν να εκπαιδευθούν και για τη λοχεία θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Οι επαγγελματίες βοηθοί μητρότητας λοχείας και ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου που πιστοποιήθηκαν από το Σύλλογο «Ευτοκία» αναγνωρίζονται από το Σύλλογο σε ό,τι αφορά τη λοχεία. Οι βοηθοί μητρότητας που επιθυμούν να εκπαιδευθούν και για τον τοκετό θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Οι ενδιαφερόμενες που θέλουν να πιστοποιηθούν ως βοηθοί μητρότητας από το Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας.

Κύκλος εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας

alt

Διαδικασία και Κριτήρια Πιστοποίησης

Προκειμένου ο Σύλλογος να πιστοποιήσει επαγγελματίες βοηθούς μητρότητας, απαιτείται η ολοκλήρωση ενός πλήθους σταδίων ώστε οι επαγγελματίες του Συλλόγου να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με ακεραιότητα, ηθική, σεβασμό στον πελάτη, στις συναδέλφους τους και σε άλλους επαγγελματίες υγείας.

Στάδια πιστοποίησης:

 • 1. Παρακολούθηση εισαγωγικής/ ενημερωτικής συνάντησης πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά την οποία θα προβληθεί ένα 15λεπτο ντοκυμαντέρ για το επάγγελμα των βοηθών μητρότητας, και θα ακολουθήσει παρουσίαση θεμάτων όπως ιστορική αναδρομή του επαγγέλματος, ο όρος «doula», ο ρόλος των βοηθών μητρότητας, το εύρος της επαγγελματικής πρακτικής και ο δεοντολογικός κώδικας των βοηθών μητρότητας, και αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος – Διάρκειας 3 ωρών
 • 2. Αίτηση – συνέντευξη από επιτροπή – Διάρκειας 15 λεπτών
 • 3. Καταβολή Εγγραφής στο Σύλλογο (ετήσια συνδρομή €25) και καταβολή ποσού συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ύψους 400 €) *
 • 4. Βιβλιογραφία – ανάγνωση τουλάχιστον 5 βιβλίων από τη συνημμένη λίστα πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης. **
 • 5. Συμμετοχή σε σεμινάριο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας που οργανώνεται από το Σύλλογο ή άλλο αντίστοιχο εκπαιδευτικό σεμινάριο εξωτερικού εγκεκριμένο από το Σύλλογο – Διάρκειας 24 ωρών
 • 6. Συμμετοχή σε σεμινάριο προγεννητικής αγωγής (childbirth education) – Διάρκειας 12 ωρών ***
 • 7. Συμμετοχή σε σεμινάριο θηλασμού από Σύμβουλο Θηλασμού (IBCLC) ή πιστοποιημένο εκπαιδευτή θηλασμού (CLE, CLC) ή από άλλο οργανισμό ή νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Σύλλογο – Διάρκειας 10 ωρών ***
 • 8. Πρακτική άσκηση (μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας): παροχή των υπηρεσιών βοηθών μητρότητας σε τρεις γυναίκες κατά τον τοκετό τους για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά (μπορεί ο ένας τοκετός να είναι με καισαρική τομή), και υποστήριξη ως βοηθός μητρότητας στη λοχεία σε τουλάχιστον τρεις λεχώνες (για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά). Για την ολοκλήρωση της πρακτικής απαιτείται γραπτή αξιολόγηση από τη μητέρα και τον επαγγελματία υγείας (για πρακτική σε τοκετό) ή μόνο τη μητέρα (για πρακτική στη λοχεία), καθώς και γραπτή αναφορά για τους τρεις τοκετούς και τις τρεις λεχώνες που υποστήριξε η βοηθός μητρότητας.
 • 9. Συμμετοχή ως παρατηρητής σε ομάδες σχετικές με περιγεννητική φροντίδα, όπως ομάδες προετοιμασίας εγκύων, θηλασμού, λοχείας, κτλ. – Συνολικής Διάρκειας 10 ωρών ***
 • 10. Γραπτή εργασία βασισμένη στη βιβλιογραφία (θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες).
 • 11. Γραπτή εργασία: κατάρτιση λίστας επαγγελματιών υγείας και ομάδων σχετικών με την περιγεννητική φροντίδα στην κοινότητα όπου εργάζεται η κάθε βοηθός μητρότητας, καθώς και λίστας διαδικτυακών διευθύνσεων.
 • 12. Γραπτή εργασία που θα περιέχει τις εξής ενότητες: α. Η σημασία του ρόλου της βοηθού μητρότητας γενικά και ειδικότερα στη σημερινή ελληνική κοινωνία.
  β. Προσωπικά κίνητρα που σας ώθησαν να διαλέξετε το επάγγελμα της βοηθού μητρότητας.
  γ. Ποια πιστεύετε πως είναι τα δυνατά σας σημεία ώστε να μπορέσετε να προσφέρετε την κατάλληλη υποστήριξη ως βοηθός μητρότητας;
  δ. Ποια πιστεύετε πως είναι τα αδύνατά σας σημεία που μπορεί να σας δυσκολέψουν στην άσκηση του επαγγέλματος ως βοηθός μητρότητας και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες καταστάσεις;
 • 13. Προαιρετικά: Πρώτες Βοήθειες – CPR
 • 14. Συνάντηση αξιολόγησης σεμιναρίου

* Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:
 • συμμετοχή στην εισαγωγική συνάντηση και στη συνέντευξη,
 • συμμετοχή στο σεμινάριο εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας,
 • συμμετοχή στη συνάντηση αξιολόγησης σεμιναρίου,
 • η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και των γραπτών εργασιών,
 • εκπαιδευτικό υλικό,
 • ροφήματα και σνακ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, και
 • συνεχής επαφή, υποστήριξη και συνεργασία με τους εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαίδευσης του Συλλόγου.
Για τα μέλη του Συλλόγου (τακτικά και αρωγά) των οποίων η εγγραφή έγινε τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρεται έκπτωση ύψους 10%.
** Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να δανείζονται βιβλία από δανειστική βιβλιοθήκη κατόπιν συνεννόησης με το Σύλλογο. Η λίστα με τη βιβλιογραφία θα αποσταλεί σύντομα.
*** Το κόστος συμμετοχής είναι ανεξάρτητο από το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος βοηθών μητρότητας και ανακοινώνεται κάθε φορά από το φορέα που οργανώνει το σεμινάριο.