Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για 3 έτη.


Από την 16/12/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας αποτελείται από τα εξής μέλη:

Μαρία Ανδρεουλάκη, Πρόεδρος

Ειριάννα Χριστοδουλοπούλου, Αντιπρόεδρος

Ελίνα Ζαμπούνη, Γραμματέας

Έλενα Αβλίχου, Ταμίας

Ελισάβετ - Ειρήνη Μιχαηλίδου, Μέλος 

 

Αφροδίτη Κλεινάκη, Αναπληρωματικό Μέλος

Γιολάντα Γεωργίου, Αναπληρωματικό Μέλος